Integritetspolicy och Cookies

Svensk Cykling värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Svensk Cykling samlar in och använder personuppgifter. Vi följer också Branschkansliets policy rörande hantering av personuppgifter.

Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta Svensk Cyklings VD Joakim Stenberg via telefon +46 0708-97 67 56 eller e-post joakim.stenberg@branschkansliet.se.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser och kontakt per telefon eller mail. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mail).

Vi behandlar personuppgifter i form av namn, telefonnummer, mailadress, organisations- eller partitillhörighet, önskemål om ev. särskild kost, samt deltagande på av oss arrangerade möten och arrangemang. Därutöver behandlar vi personuppgifter som kan samlas in via interaktion med nyhetsbrev, anmälningsformulär, hemsida eller dylikt. Det kan vara enhetsinformation såsom IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning eller geografisk information i form av enhetens geografiska placering. Observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all ovannämnda data.

Vad gör vi med informationen?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till kopplade till Riksdagens Cykelnätverk. Svensk Cykling behandlar dessa personuppgifter baserat på samtycke.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela namn, uppgifter om organisations- eller partitillhörighet och kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) med tredje part såsom för sammanställning till deltagare och/eller finansiärer efter en aktivitet, eller för inbjudningar till andra aktiviteter som berör cykling. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter. Svensk Cykling kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Skatteverket i samband med vår redovisning av kostnader eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. Svensk Cykling kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Svensk Cykling har om dig och verifiera den information vi har om dig.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies

När du besöker vår webbplats samlar vi in information från dig via cookies som stödjer användarupplevelsen på vår site och som samlar in besöksstatistik.

Vid godkännande av informationssamling tar vi emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan. Du kan när som helst uppdatera dina inställningar kring insamling av information om dig.

Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvudtaget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Olika typer av cookies

Det finns olika typer av cookies: nödvändiga cookies, funktionella cookiescookies för webbanalys och marknadsföringscookies.

Nödvändiga cookies

Utan dessa fungerar inte webbplatsen korrekt. Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda alla funktioner på vår webbplats. De skapas normalt som svar på åtgärder du gör på webbplatsen, som att ange inställningar, logga in eller fylla i formulär.

Funktionella cookies

Dessa cookies gör det möjligt att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och anpassning, såsom videor. De ställs in via oss eller externa leverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kan det hända att vissa funktioner inte fungerar korrekt.

Cookies för webbanalys

Dessa cookies låter oss räkna antal besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår hemsida. Informationen som dessa cookies samlar in är helt anonym. Om du inte tillåter dessa cookies vet vi inte när du har besökt vår webbplats.

Cookieinställningar

Du kan när som helst ändra dina cookie-inställningar genom att klicka på knappen nedanför.
Dina inställningar kommer att sparas i 30 dagar.

Vilka cookies använder vi?

Nödvändiga cookies

NamnSyfteLagras under
close-cookie-barDöljer cookiefältet när du har godkänt det i inställningarna30 dagar
wants-ec-cookiesSparar dina cookieinställningar om nödvändiga cookies30 dagar
wants-fc-cookiesSparar dina cookieinställningar om funktionella cookies30 dagar
wants-mc-cookiesSparar dina cookieinställningar om marknadsföringscookies30 dagar
wants-ac-cookiesSparar dina cookieinställningar om analyscookies30 dagar

Cookies för webbanalys

NamnSyfteLagras under
_ga_YJR5LDLG2VAnvänds av Google Analytics för att samla in data om hur många gånger en användare har besökt webbplatsen samt datum för det första och senaste besöket.2 år
_gaAnvänds av Google Analytics för att särskilja unika användare genom att ge dem ett randomiserat nummer.1 år