Vad är cykelns dag och varför firar vi det?

För varje tramptag vi tar, på väg till jobbet, under ett äventyr med barnen, eller som motion, stärker vi vår egen hälsa och bidrar till att luften blir bättre för oss själva och andra. För att uppmärksamma detta och många andra fördelar med cykling har FN-förbundet etablerat World Bicycle Day.

World bicycle day

Den 3:e juni är World Bicycle Day, en dag etablerad av FN vars syfte är att framhäva nyttan som cykeln har för hälsan, klimatet och ekonomin. Cykelns dag arrangeras av Svensk Cykling som en samordnad aktivitetsdag i Sverige under World Bicycle Day. Förhoppningen för Cykelns dag är att organisationer, kommuner, företag och privatpersoner på eget initiativ genomför aktiviteter som uppmärksammar cykelns möjligheter.

Ge glädjen mer tid

Att få vara frisk och att få andas frisk luft är en stor källa till glädje. Kanske är det därför vi är så många som känner glädje när vi cyklar, i vår egen takt mot våra egna mål, inomhus eller utomhus, på väg till jobbet eller på äventyr. Varje cykeltur stärker vår fysisk hälsa samtidigt som det bidrar till renare luft för oss själva och andra. Det är även bra för plånboken såklart. Medan cykling ger mycket långsiktig glädje genom alla dessa fördelar, det skapar glädje även i stunden, direkt i våra hjärnor! Forskning visar att cykling ökar nivåerna av serotonin och dopamin, vilket påverkar hur vi känner oss, hur vi hanterar stress, och vår lycka allmänt.

Svensk Cykling

Svensk Cykling samlar Sveriges cykelorganisationer: Cykelfrämjandet, Svenska Cykelförbundet, Svenska Cykelstäder, Cykelbranschen, Vätternrundan och Naturskyddsföreningen. Svensk Cyklings syfte är att få fler svenskar att cykla oftare. Detta gör vi genom att arbeta för bättre förutsättningar för cyklingen och genom att låta fler se möjligheter med cykling. Svensk Cykling arbetar med marknadsföring, information och opinionsbildning.

Kontakt

Allmänna frågor

cykelnsdag@svenskcykling.se

Pressfrågor
Joakim Stenberg

joakim.stenberg@branschkansliet.se
0708-97 67 56

Code of conduct

Vi vill att Cykelns dag ska bli ett stort kalas där vi firar och hyllar cykelns förmåga att främja välfärd och välmående i hela världen. Alla är välkomna att ansluta sig till cykelfesten!

För oss betyder det att Cykelns dag är ett inkluderande evenemang som står för och hyllar mångfald och jämställdhet. Vi strävar efter att skapa en trygg och respektfull miljö för alla som är en del av Cykelns dag, och vi tolererar ingen form av diskriminering eller trakasserier. Vi förväntar oss att även de som engagerar sig och anordnar aktiviteter under Cykelns dag har samma värderingar som oss och följer dessa riktlinjer:

  1. Inkludering och respekt: Vi välkomnar alla, oavsett hudfärg eller etnicitet, könsidentitet och sexuell läggning, ålder, trosuppfattning eller funktionsförmåga. Vi respekterar och värdesätter mångfalden hos våra deltagare och strävar efter att skapa en öppen och välkomnande miljö.
  2. Trygghet och välbefinnande: Vi strävar efter att skapa en trygg och säker miljö för alla deltagare. Vi uppmanar till hänsynsfullt och respektfullt beteende mot varandra och omgivningen. Vi tar avstånd från alla former av trakasserier, diskriminering eller kränkande beteenden.
  3. Miljöhänsyn: Vi värnar om vår miljö och strävar efter att minska vår påverkan på klimatet. Vi uppmanar till att behandla naturen med respekt under alla aktiviteter samt källsortering och återvinning.
  4. Ansvar: Alla deltagare förväntas följa lokala lagar och förordningar samt respektera de anvisningar och regler som gäller vid respektive evenemang eller aktivitet.

Hur ska du fira Cykelns dag?

Organisationer, kommuner, företag och föreningar runtom Sverige anordnar aktiviteter som uppmärksammar cykelns möjligheter. Vi har samlat alla under samma tak så att du kan hitta det som passar dig!

Upptäck idéer för hur du kan engagera dig!

För alla som vill engagera sig i Cykelns dag har vi samlat massor av idéer och material som vi hoppas inspirerar organisationer, arbetsgivare, kommuner och privatpersoner till egna aktiviteter.

Visa din cykelglädje och vinn fina priser!

Vi vill se din och andras cykelglädje och du vill säkert vinna fina priser. För att göra det ska du fånga dina cykeläventyrer på bild och delta i vår tävling på Instagram!