Cykling är fantastiskt roligt!

OM CYKELNS DAG

Med kärlek till cykeln!

Cykelns Dag är en rikstäckande manifestation som drivs av Svensk Cykling. Från år 2020 ansluter vi Sverige till det globala initiativet World Bicycle Day som drivs av World Cycling Alliance. I år infaller Cykelns Dag den 3 juni.  Med Cykelns Dag vill vi framhålla cykeln som ett roligt, miljövänligt och hälsosamt transportmedel. Det är kul att cykla!  Under året fram till den 3 juni kommer vi att informera om vilka lokala initiativ som finns under Cykelns Dag – både här och via sociala medier.

Om oss

Svensk Cykling är en paraplyorganisation som samlar organisationer i Sverige som vill se ett ökat cyklande. Tillsammans blir vi en starkare röst för cykling!  Ökad cykling är mycket lönsamt för Sverige. Forskning visar att varje satsad krona ger 9 kronor tillbaka. Vilket annat färdsätt är i närheten? För att må bra behöver människan regelbundet anstränga sina muskler, sitt hjärta och sina lungor.  Ökad cykling skulle förbättra folkhälsan i Sverige. Dessutom leder ökad cykling till bättre miljö och mindre negativ klimatpåverkan. Men vinsten består också av mer attraktiva stadskärnor och rikare butiksliv.  De mest effektiva åtgärderna för säkrare cykling är bättre utformad infrastruktur, bättre drift och underhåll för cyklister samt sänkt faktisk (inte bara skyltad) hastighet för motortrafiken.  I Svensk Cykling ingår organisationerna Cykelfrämjandet, Svenska Cykelförbundet, Cykelbranschen, Svenska Cykelstäder, Naturskyddsföreningen och Vätternrundan.

Svensk cykling

Svensk Cykling är en branschorganisation med syfte att få fler svenskar att cykla oftare. Vi tror att ökad cykling är vad Sverige behöver. Den som cyklar regelbundet får bättre hälsa och bättre ekonomi – samtidigt som man med varje tramptag bidrar till en bättre miljö. Svensk Cykling arbetar med marknadsföring, information och opinionsbildning för att stegvis utveckla cyklingen till en ny folkrörelse.

Partners

Våra partners

Följ oss på sociala medier

Kontakta oss

Powered by Branschkansliet