Så här mycket cyklade barn och ungdomar av sommarlovet

 • 62,93% 62,93%

Så här stor del av fjolårets världsrekord cyklade vi

 • 101,86% 101,86%
OM CYKELNS DAG

Ge glädjen mer tid

Att få vara frisk och att få andas frisk luft är en stor källa till glädje. Kanske är det därför vi är så många som känner glädje när vi cyklar i vår egen takt mot våra egna mål. För varje tramptag vi tar, om det så är på väg till jobbet, runt MTB-slingan eller under ett äventyr med barnen, stärker vi vår egen hälsa och bidrar med bättre luft för oss själva och andra. Det gör att cyklingen skapar glädje. Det är till och med så att det går att räkna ut hur mycket som vi alla i samhället vinner ekonomiskt på varje cyklad meter. Cykelns dag är till för att uppmana alla i Sveriges att lägga mer tid på det som gör oss glada – att cykla.

Cykelns dag 2021 genomförs med ekonomiskt stöd av Trafikverket. Det vill Svensk Cykling tacka särskilt för.

Kan Sveriges skolelever cykla ett helt sommarlov på en dag?

Den som cyklar till skolan har lättare för att hänga med under skoldagen eftersom man blir piggare av att cykla. Cykling gör alltså att man lär sig mer. Ett annat skäl för att cykla till skolan handlar om att inte skapa trängsel i kollektivtrafiken. Att cykla blir därför ett sätt för att minska spridning av covid-19. 

Svensk Cykling uppmanar därför alla elever i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan att cykla på Cykelns dag 3 juni och vara med om att slå det nuvarande världsrekordet i insamlad cykeltid.

Registrera er cykeltid på

Cykelns dag 3 juni

Frågan är om Sveriges skolelever tillsammans kan cykla ett helt sommarlov på en dag. Ett sommarlov på tio veckor motsvarar 100 800 minuter.

Hur många timmar eller dagars cykeltid kan din klass eller din skolan samla ihop? När möjligheten att registrera sin cykeltid på Cykelns dags hemsida, cykelnsdag.se, öppnar 3 juni kommer skolelever att samla sin cykeltid i en särskild pott och alla andra i en pott. Dessa två potter kommer sedan att räknas ihop för att förhoppningsvis bli ett nytt världsrekord i insamla cykeltid.

Det är möjligt att registrera sin cykeltid till och med klockan 12.00 4 juni.

Registrera tid själv eller tillsammans med andra

Antingen kan du som är skolelev registrera din cykeltid själv eller så samlar du och dina klasskamrater ihop er tid och registrerar er gemensamma cykeltid. Om ni samordnar er registrering kan ni i er klass eller på er skola jämföra er med andra som samlar in cykeltid på samma sätt.

Huvudsaken är att ni har roligt medan ni cyklar och att en cyklad minut bara registreras en gång.

Världsrekord i cykelglädje!

3 juni firas varje år Cykelns dag över hela världen. Det har FN bestämt. På Cykelns dag 2020 samlade vi ihop vår gemensamma cykelglädje i Sverige. Tillsammans var vi omkring 5 200 personer som registrerade 465 380 minuters cykeltid under en dag här på Cykelns dags hemsida. Eftersom inget liknande gjorts tidigare blev resultatet ett helt nytt världsrekord.

På Cykelns dag, 3 juni 2021, är målet att förbättra detta världsrekord. Det når vi genom att vi är många som inspirerar varandra att cykla. Under 3 juni och fram till klockan 12.00 4 juni går det att registrera sin cykeltid här på cykelnsdag.se.

I Sverige är det organisationen Svensk Cykling som arrangerar Cykelns dag.

 

 

Cykla själv, tillsammans med andra eller delta i ett virtuellt lopp på Cykelns dag

Du bestämmer själv hur du cyklar på Cykelns dag 3 juni. På vissa orter ordnar cykelklubbar och andra organisationer med gemensamma cykelturer eller så samlar du själv ihop dina vänner för en tur. Du kan också göra cykelturen till din egen stund. Eller varför inte delta i RaceONEs virtuella lopp på Cykelns dag utan någon kostnad.

I detta virtuella lopp bestämmer du själv var och när du genomför ditt lopp och hur lång tid som du cyklar samtidigt som du kan jämföra dig med andra som deltar i samma virtuella lopp.

RaceONE utlovar att din cykling blir en upplevelse med peppande meddelanden under tiden. Din cykeltid registrerar sedan RaceONE i den sammanräkning som sker här på Cykelns dags hemsida utan att du behöver göra något själv. För personer som vill följa ditt lopp i RaceONE-appen finns en avgift på 20 kronor.

Du når RaceONEs virtuella lopp för Cykelns dag här

Engagera dig i Cykelns dag

Cykelglädjen skapar vi tillsammans. Cykelns dag är en möjlighet för organisationer, arbetsgivare, kommuner och privatpersoner att ta egna initiativ för att uppmuntra till cykling på Cykelns dag och för att samla in cykeltid.

För organisationer kan det handla om att arrangera cykelaktiviteter, för arbetsgivare att inspirera anställda till att cykla och för kommuner att ge uppskattning till cyklister. Var och en av oss kan uppmana våra vänner att cykla och registrera sin cykeltid på cykelnsdag.se.

Till dig som arrangerar aktiviteter på Cykelns dag har Svensk Cykling två uppmaningar:

Tänk på att förhålla dig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är aktuella 3 juni.
Se till att det är möjligt att cykla säkert under din aktivitet.
För alla som vill engagera sig i Cykelns dag finns möjlighet att använda Cykelns dags logotyp och bilder.

 

Villkor och regler för Cykelns dags tävlingar i sociala medier
 • Tävlingen organiseras av Svensk Cykling och är inte på något sätt sponsrad, främjad, administrerad av eller förknippad med Facebook eller Instagram.
 • Tävlande måste vara bosatt i Sverige och vara över 18 år.
 • Du som deltar i tävlingen godkänner att vi eventuellt lägger upp ditt namn och tävlingsbidrag på Cykelns dag sociala medier samt cykelnsdag.se
 • I tävlingar som anordnas på Facebook och/eller Instagram av Svensk Cykling, deltar du alltid avgiftsfritt och utan krav på köp.
 • Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter och kan inte heller bytas ut mot annan/andra produkter till ett likvärdigt pris. Vinnaren betalar eventuell vinstskatt.
 • Anställda på Svensk Cykling och deras närstående tillåts inte att delta i Svensk Cyklings tävlingar på sociala medier.
 • Facebookprofilen/Instagramprofilen du tävlar från, måste vara skapad i enighet med respektive plattforms communityregler.
 • Bidrag som kan uppfattas stötande eller kränkande kan komma att tas bort utan förvarning.
 • Din profil på sociala medier måste vara öppen för att Svensk Cykling ska kunna se ditt inskickade bidrag.
 • Vinnare dras slumpmässigt. Beslutet kan inte överklagas, såvida vinnaren inte önskar priset. Då lottas en ny vinnare.  
 • Vinnaren utannonseras i den kanal som tävlingen sker från, där vinnaren/vinnarna informeras om vinsten. Inom 7 dagar efter detta ska vinnaren/vinnarna via personligt meddelande uppge kontaktuppgifter, adress samt personnummer för leverans av vinsten. Om inte vinnaren kontaktar Svensk Cykling inom 7 dagar från offentliggörandet av vinnaren har Svensk Cykling rätt att utse en ny vinnare.
 • När du deltar i tävlingarna godkänner du Svensk Cyklings tävlingsregler och villkor.

Cykla med glädje och med den samlade forskningen om den nyttiga cyklingen i ryggen

Cyklingen är bra för hälsan, miljön, samhällsekonomin och den egna plånboken. Det är inte bara en känsla. Det är också vetenskapligt belagt. Här kan du ta del av de senaste forskningsresultaten om cyklingens nytta för individer och för hela samhället.

Stöd Hjärt-Lungfondens arbete med Cykelmiljonen

I Sverige lever över två miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Daglig motion och att cykla minskar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, Cykelmiljonen är Hjärt-Lungfondens insamling där målet är att Cykelsverige under 2021 ska samla in en miljon kronor till hjärtforskningen. Alla som startar en insamling till Cykelmiljonen är med i utlottningen av den unika och ultralätta cykeln Merida Scultura Superlite LTD, till ett värde av 129 999 kr. Vinnare meddelas 15 juni 2021.
Läs mer om Cykelmiljonen och starta din insamling här.

 

Svensk cykling

Svensk Cykling samlar Sveriges cykelorganisationer. Medlemmar i Svensk Cykling är Cykelfrämjandet, Svenska Cykelförbundet, Svenska Cykelstäder, Cykelbranschen, Vätternrundan och Naturskyddsföreningen.

Svensk Cyklings syfte är att få fler svenskar att cykla oftare. Detta genom att arbeta för bättre förutsättningar för cyklingen och genom att låta fler se möjligheter med cykling.

Den som cyklar regelbundet får bättre hälsa och bättre ekonomi – samtidigt som man med varje tramptag bidrar till en bättre miljö.

Svensk Cykling arbetar med marknadsföring, information och opinionsbildning.

Inspiration och Instruktionsfilmer

Med ekonomiskt stöd av

Powered by Branschkansliet